Shayri.com

Shayri.com (http://www.shayri.com/forums/index.php)
-   Shayri-e-Ishq (http://www.shayri.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Nirvan-Faqiri(Guj.) (http://www.shayri.com/forums/showthread.php?t=1968)

Aas_Sea 26th November 2001 04:43 PM

Nirvan-Faqiri(Guj.)
 
"Kasad amaru nam suvarna akshare lakhshe,
kyarek tasbio pan farshe mara nam ni."


-"Aas"

ZINDAGI 30th November 2001 11:32 AM

hi
 
verygood..
bhale varsya vinani vadli jeva chhiye..
samay varsavshe amari yadon na chhanta..

-take care

Pyarali Rajan 30th November 2001 03:38 PM

Kyarek tasbiho pan farshey mara namni
Wah....
Khubaj saras... Lakhta rahesho- Gujarati lakhnar aa site per bahu nathi- 4 Ghazal mey gujarati maa aa site per lakhel chey- Tamoye jaroor vanchi hashey-
All the best-
Rajan


All times are GMT +5.5. The time now is 02:52 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.